Zapisy do szkoły


Rejestracja uczniów rozpocznie się 11 czerwca 2022 r. i potrwa do 9 lipca 2022 r.


Czesne za rok szkolny 2022/2023 wynosi odpowiednio

 • £250 - pierwsze dziecko

 • £240 - drugie dziecko

 • £230 - trzecie dziecko

 • £0.00 - kolejne

W kwocie tej zawarta jest bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości £30/os.


Opłatę za szkołę przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe :

 • Name: Polish Schools Committee

 • Bank: Natwest

 • Sort Code: 56 00 61

 • Account No: 95 51 58 28

 • Reference: Imię i nazwisko dziecka

Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach:

 • pierwsza rata - £100.00 / dziecko w terminie 3 dni od wysłania formularza rejestracyjnego

 • druga rata do 10 września 2022 r.


Każdy uczeń naszej szkoły zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej wydawanej przez Konsulat Polski w Manchesterze.

Formularz dostępny jest TUTAJ

Złożenie wniosków o legitymacje szkolne jest konieczne do otrzymania przez szkołę dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce.

Legitymacja wydawana jest bezpłatnie i bez zdjęcia dziecka.


Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.