Zapisy na rok szkolny 2023/2024


Zapisy uzupełniające trwają od 1 września do 28 września 2023.


Czesne za rok szkolny 2023/2024 wynosi odpowiednio

£285* - pierwsze dziecko

£265* - drugie dziecko

£235* - trzecie dziecko

£0.00 - kolejne 

* kwota zawiera bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości £30 oraz składkę na Polską Macierz SzkolnąOpłatę za szkołę przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe :


Name: THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE

Bank: Natwest

Sort Code: 56 00 61

Account No: 95 51 58 28

Reference: Imię i nazwisko dzieckaOpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach:


Każdy uczeń naszej szkoły zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej wydawanej przez Konsulat Polski w Manchesterze. 

Formularz dostępny jest TUTAJ

Złożenie wniosków o legitymacje szkolne jest konieczne do otrzymania przez szkołę dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce.

Legitymacja wydawana jest bezpłatnie i bez zdjęcia dziecka.


Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły. 

Dane uzupełniamy zgodnie z danymi z dokumentu np. aktu urodzenia, paszportu - używając polskich znaków.


Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.