Zapisy na rok szkolny 2024/2025


Rejestracja uczniów na nowy rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 8 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 lipca 2024 r. 


Czesne za rok szkolny 2024/2025 wynosi odpowiednio

* kwota zawiera bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości £30 oraz składkę na Polską Macierz Szkolną


Opłatę za szkołę przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe :


Opłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach:


Brak płatności w terminie powoduje:Więcej o zapisach kliknij tutaj


Każdy uczeń naszej szkoły zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej wydawanej przez Konsulat Polski w Manchesterze. 

Formularz dostępny jest TUTAJ


Złożenie wniosków o legitymacje szkolne jest konieczne do otrzymania przez szkołę dotacji na częściowe wsparcie jej działalności.

Legitymacja wydawana jest bezpłatnie i bez zdjęcia dziecka.


Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły. 

Dane uzupełniamy zgodnie z danymi z dokumentu np. aktu urodzenia, paszportu - używając polskich znaków.


Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.