Zapisy do szkoły

Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.

Czesne za rok szkolny 2021/2022 wynosi £250 od ucznia, niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. W kwocie tej zawarta jest bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości £30. Opłatę za szkołę należy dokonać wyłącznie online.

Dane do przelewu

  • Name: Polish Schools Committee

  • Bank: Natwest

  • Sort Code: 56 00 61

  • Account No: 95 51 58 28

  • Reference: Imię i nazwisko dziecka

Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach:

  • pierwsza rata - £100.00 (w tym £30 bezzwrotna opłata administracyjna) - w terminie 3 dni od wysłania formularza rejestracyjnego

  • druga rata £150.00 do 12 września 2021 r.