Projekt MEWA

Młodzieżowa Edukacyjna Wirtualna @lternatywa


5 placówek oświatowych:


-Polska Szkoła im.Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, USA

-Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.św.Kazimierza w Nottingham - koordynator: Monika Bernat (dyrektor szkoły) oraz Oliwia Król (nauczyciel klasy 9B), Wielka Brytania

-Szkoła Podstawowa im.Adama Wodziczki w Rogalinku, Polska

-Gimnazjum im.Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rej.wileński, Litwa

-Gimnazjum im.św.Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, rej.wileński, Litwa

4 strefy czasowe

09:00 USA

15:00 Wielka Brytania

16:00 Polska

17:00 Litwa


Spotkania tematyczne w liczbie ok.70 osób: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.


19 grudnia 2020 - historia miejscowości i placówki oświatowej

16 stycznia 2021 - święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku

27 lutego 2021 - dania tradycyjne/regionalne