POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM 

(Charity number: 1139846)

Facebook

TELEFON:  079 603 643 03                                                                       

EMAIL: OFFICE@POLISHSCHOOLNOTTINGHAM.ORG

Z inicjatywy rodziców 19 stycznia 1951 roku w Nottingham powstała szkoła, której celem jest utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci   i młodzieży z piękną polską tradycją i kulturą. 

Ambitny, pełen pasji i zaangażowania zespół dba  o najwyższy poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów. Indywidualne podejście i rodzinna atmosfera sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie działają w Samorządzie Uczniowskim organizując konkursy   i zabawy.

Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, zajęciach sportowych, samorządzie uczniowskim, a także przez współpracę z harcerstwem. 

Oferujemy wsparcie logopedów i szkolenia z zakresu wychowywania dzieci dwujęzycznych. Organizujemy apele związane z wartościami i tradycjami narodowymi, bale karnawałowe dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, wycieczki szkolne, konkursy, wyjazdy na warsztaty oraz wiele innych uroczystości, które jednoczą naszą wspólnotę wokół wartości ważnych dla nas wszystkich, a uczniów skłaniają do zawierania głębokich i długotrwałych przyjaźni.

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego.

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE