POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

(Charity number: 1139846)

Z inicjatywy rodziców 19 stycznia 1951 roku w Nottingham powstała szkoła, której celem jest utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z piękną polską tradycją i kulturą.

Ambitny, pełen pasji i zaangażowania zespół dba o najwyższy poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów. Indywidualne podejście i rodzinna atmosfera sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie działają w Samorządzie Uczniowskim organizując konkursy i zabawy.

Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, zajęciach sportowych, samorządzie uczniowskim, a także przez współpracę z harcerstwem.

Oferujemy wsparcie logopedów i szkolenia z zakresu wychowywania dzieci dwujęzycznych. Organizujemy apele związane z wartościami i tradycjami narodowymi, bale karnawałowe dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, wycieczki szkolne, konkursy, wyjazdy na warsztaty oraz wiele innych uroczystości, które jednoczą naszą wspólnotę wokół wartości ważnych dla nas wszystkich, a uczniów skłaniają do zawierania głębokich i długotrwałych przyjaźni.

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego.

WYPOŻYCZENIE / WYMIANA / ZWROT PODRĘCZNIKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 25 września 2021 r. rozpoczniemy wymianę, wypożyczanie i zwroty podręczników szkolnych.

Wymiana/wypożyczenia/zwroty możliwe będą przez kolejne dwie soboty (25/09/2021 oraz 02/10/2021) od godziny 9.15 do godziny 11.50 w sali jadalnej przy auli głównej.

Gorąco prosimy o przygotowanie podręczników do wymiany/zwrotu tj. usunięcie wszelkich wpisów, podklejenie kartek itp.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika kaucja przepada na rzecz szkoły a rodzic/opiekun jest zobowiązany ponieść koszt wypożyczenia nowego egzemplarza.

Kaucja za podręcznik wynosi £15 (przechodzi na kolejne lata i zwracana jest w momencie zakończenia przez ucznia nauki).

Kaucja przyjmowana jest tylko w formie gotówki, nie ma możliwości zapłaty kartą.

Bardzo prosimy o przygotowanie ODLICZONEJ KWOTY.

Podręczniki dla uczniów klas Y1 - Y6 wymieniają/wypożyczają/zwracają rodzice/ opiekunowie

Uczniowie klas Y7 - GCSE mogą swoje podręczniki wymienić osobiście.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby podręczników, zwroty będą przyjmowane tylko do dnia 02/10/2021, po tym terminie zapasy podręczników zostaną uzupełnione i zwrot nie będzie możliwy.


Jak co roku liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Pozdrawiam

Karolina Kossendowska

Zarząd Szkoły

LIST PANI PREZES POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ - EBIETY BARRASS

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Elżbiety Barrass Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej przesyłamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym!

List Pani Prezes skierowany do Dyrektorów, Kadry zarządzającej, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów czytaj tutaj

SZKOŁA POSZUKUJE:

  • nauczycieli języka polskiego jako obcego

  • asystentów nauczycieli

  • wolontariuszy

czytaj dalej

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE