POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

(Charity number: 1139846)

Z inicjatywy rodziców 19 stycznia 1951 roku w Nottingham powstała szkoła, której celem jest utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z piękną polską tradycją i kulturą.

Ambitny, pełen pasji i zaangażowania zespół dba o najwyższy poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów. Indywidualne podejście i rodzinna atmosfera sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie działają w Samorządzie Uczniowskim organizując konkursy i zabawy.

Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, zajęciach sportowych, samorządzie uczniowskim, a także przez współpracę z harcerstwem.

Oferujemy wsparcie logopedów i szkolenia z zakresu wychowywania dzieci dwujęzycznych. Organizujemy apele związane z wartościami i tradycjami narodowymi, bale karnawałowe dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, wycieczki szkolne, konkursy, wyjazdy na warsztaty oraz wiele innych uroczystości, które jednoczą naszą wspólnotę wokół wartości ważnych dla nas wszystkich, a uczniów skłaniają do zawierania głębokich i długotrwałych przyjaźni.

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w

gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz Wesołego "Alleluja"

życzy

Dyrektor, Grono Pedagogiczne

oraz Zarząd Polskiej Szkoły im.św.Kazimierza w Nottingham


Finał loterii karnawałowo - walentynkowej 2022 r.

Dziękujemy rodzicom i uczniom, którzy przyłączyli się do wspólnej zabawy.

Kwotą £696,12 wsparliśmy budżet szkoły.


Serdecznie dziekujemy fundatorom nagród:Po odbiór nagród zapraszamy do końca marca 2022 r.

Po tym terminie nagrody nieodebrane będą ponownie rozlosowane.

Zwycięzców prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 07960364303.


Dziękujemy i gratulujemy !!!


Nr losu (kolor):

  • 341 (biały) - nagroda główna - tablet Lenovo M10

  • 55 (biały) - wejściówka dla dwóch osób do centrum wspinaczkowego Clip 'n Climb

  • 111 (niebieski) - wejściówka do Nottingham Castle

  • 9 (niebieski) - bilet rodzinny dla 4 osób do Savoy Cinema

  • 15 (biały) - wejsciówka do The Lost City Adventure Golf

  • 287 (niebieski) - bilet rodzinny dla 4 osób do Savoy Cinema

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 40 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

SZKOŁA POSZUKUJE:

  • nauczycieli języka polskiego jako obcego

  • asystentów nauczycieli

  • wolontariuszy

czytaj dalej

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE