POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

(Charity number: 1139846)

Z inicjatywy rodziców 19 stycznia 1951 roku w Nottingham powstała szkoła, której celem jest utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z piękną polską tradycją i kulturą.

Ambitny, pełen pasji i zaangażowania zespół dba o najwyższy poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów. Indywidualne podejście i rodzinna atmosfera sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie działają w Samorządzie Uczniowskim organizując konkursy i zabawy.

Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, zajęciach sportowych, samorządzie uczniowskim, a także przez współpracę z harcerstwem.

Oferujemy wsparcie logopedów i szkolenia z zakresu wychowywania dzieci dwujęzycznych. Organizujemy apele związane z wartościami i tradycjami narodowymi, bale karnawałowe dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, wycieczki szkolne, konkursy, wyjazdy na warsztaty oraz wiele innych uroczystości, które jednoczą naszą wspólnotę wokół wartości ważnych dla nas wszystkich, a uczniów skłaniają do zawierania głębokich i długotrwałych przyjaźni.

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego.


Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2021 r. w naszej szkole.


Od godziny 09:15 czynna będzie kawiarenka, gdzie w świątecznej atmosferze będzie można zasiąść przy kawie i domowych wypiekach.

Zebrane fundusze wspomogą działalność statutową szkoły.


Szczególnie gorąco zapraszamy najmłodszych do odwiedzenia groty Świętego Mikołaja. Goście Mikołaja mogą liczyć na rozmowę oraz wspólne zdjęcie :)W tym dniu zajęcia dodatkowe zostają ODWOŁANE!


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - 4 GRUDNIA 2021 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku z organizowanym w szkole Kiermaszem Świątecznym, który odbędzie się 4 grudnia 2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie inicjatywy i przynoszenie rzeczy, które pomogą nam zorganizować „Kosze Obfitości”.

Mogą to być np. artykuły spożywcze: kawy. herbaty, słodycze, soki, napoje, napoje alkoholowe itp. oraz kosmetyki i produkty upiększające.

Zwracamy się również do rodziców z prośbą o zgłaszanie chęci upieczenia ciast oraz innych wypieków na tą okazję.

Aby zgłosić chęć prosimy o wysłanie imienia i nazwiska na nr. Pani Aldony Wesołowskiej 07955252349 (przewodniczącej Rady Rodziców) lub Pani Moniki Patrzyk - Żaby 07526817202 (zastępcy).

Całkowity dochód uzyskany z Kiermaszu zostanie przeznaczony na działalność statutową naszej szkoły.

Darowizny będzie można przekazywać w każdą sobotę przedstawicielom Rady Rodziców obecnym na placu szkolnym przed i po zajęciach. Ciasta będziemy przyjmować w sobotę 4 grudnia rano.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na Kiermasz

Rada Rodziców

SZKOŁA POSZUKUJE:

  • nauczycieli języka polskiego jako obcego

  • asystentów nauczycieli

  • wolontariuszy

czytaj dalej

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE