POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

THE POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

(Charity number: 1139846)

Z inicjatywy rodziców 19 stycznia 1951 roku w Nottingham powstała szkoła, której celem jest utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z piękną polską tradycją i kulturą.

Ambitny, pełen pasji i zaangażowania zespół dba o najwyższy poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów. Indywidualne podejście i rodzinna atmosfera sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie działają w Samorządzie Uczniowskim organizując konkursy i zabawy.

Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, zajęciach sportowych, samorządzie uczniowskim, a także przez współpracę z harcerstwem.

Oferujemy wsparcie logopedów i szkolenia z zakresu wychowywania dzieci dwujęzycznych. Organizujemy apele związane z wartościami i tradycjami narodowymi, bale karnawałowe dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, wycieczki szkolne, konkursy, wyjazdy na warsztaty oraz wiele innych uroczystości, które jednoczą naszą wspólnotę wokół wartości ważnych dla nas wszystkich, a uczniów skłaniają do zawierania głębokich i długotrwałych przyjaźni.

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022, która odbędzie się w auli szkoły w sobotę 9 lipca.

  • Klasy reception - Y4 godz. 9.30 - 10.15

  • Y5 - Y10, A1 godz. 10.45 - 11.30
Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,


Cieszymy się, że możemy poinformować Państwa, że zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się już 11 czerwca 2022 r.


Zapisy prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza na stronie www.polishschoolnottingham.org (zakładka: informacje dla rodziców).


Rejestracja uczniów rozpocznie się 11 czerwca 2022 r. i potrwa do 9 lipca 2022 r.

Czytaj dalej ...

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 40 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

SZKOŁA POSZUKUJE:

  • nauczycieli języka polskiego jako obcego

  • asystentów nauczycieli

  • wolontariuszy

czytaj dalej

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE