Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły


        Od uczniów Polskiej Szkoły oczekuje się:
         Uczniom Polskiej Szkoły zabrania się:


(z wyjątkiem np.instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym) 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zagubione!
 W razie niewypełnienia regulaminu mogą nastąpić poniższe konsekwencje:            Nagrody i wyróżnienia

Zadaniem rodziców jest zapoznanie swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomóc im w jego przestrzeganiu!


       Rodzice zobowiązani są do:

Dyrekcja Szkoły może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach uczniaPrzypominamy!

Walne zebranie jest najwyższą władzą szkoły - wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły zobowiązani są do uczestnictwa w corocznym zebraniu